ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

  AMAÇ
 • Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine,
 • Çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına,
 • Hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkında lığının ve niteliklerinin artırılmasına,
 • Çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına,
 • Çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve ararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir.

 • Çalışan Güvenliği Komitesi :
 • Opr.Dr.M.Reşit Uzunköprü Başhekim
 • Nursel Kocaman Personel Müdürü
 • Fatmanur Akkaş Anestezi Tenisyeni
 • Serdar Uzunköprü Bilgi İşlem Müdürü
 • Hakan Özcanoğlu Röntgen Teknikeri
 • Yağmur Şanay Hemşire