HASTA HAKLARI KOMİTESİ

  • Amaç : Karaman Mümine Hatun Hastanesinde Hasta Hakları Sürecinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.
  • Kapsam : Hasta Hakları Komitesini Kapsar.
  • Hasta Hakları Komitesi:
  • Hasta Hakları Sorumlusu: Nursel KOCAMAN
  • Başhemşire : Yağmur ŞANAY
  • Acil Sorumlu Hemşiresi: Mine DİKYOL