TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

  • Amaç : Karaman Mümine Hatun Hastanesinde, çevresel şartlardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırarak, ortam güvenliğini sağlamak.

  • Kapsam : Tesis Güvenliği Komitesini Kapsar.
  • Tesis Güvenliği Komitesi:
  • Tesis Güvenliği Komitesi Başkanı: Nursel KOCAMAN
  • Başhemşire : Yağmur ŞANAY
  • Teknik Servis Sorumlusu: Kamil Yıldız
  • Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi : Nihal DEMİRER